Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van De Mensch BV.

Het is niet toegestaan om de site of een gedeelte daarvan openbaar te maken, op te slaan of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Mensch BV. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Hoewel de website door De Mensch BV met zorg is samengesteld, is De Mensch BV niet verantwoordelijk voor eventuele zet- of typfouten.

Alle informatie op deze website wordt door De Mensch BV met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De Mensch BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat, waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel De Mensch BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is De Mensch BV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten, die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Beeldmateriaal 

Diverse foto's op de website van De Mensch BV zijn afkomstig uit het Nationaal Archief en behoren tot het publieke domein. Andere foto's zijn eigendom van of door de eigenaar ter beschikking gesteld aan De Mensch BV.

Bij de samenstelling van deze site heeft De Mensch BV datgene gedaan wat redelijkerwijs kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot ons wenden via het contactformulier. Graag nemen wij dan de juiste bronvermelding over. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.