Welkom bij De Mensch

De Mensch verzorgt opleidingen, workshops en advies over zorg bij dementie. De Mensch werkt met de methode van psychobiografische zorg volgens prof. Böhm.

De Mensch wil dat kwetsbare mensen, ook bij geheugenproblemen of dementie, een zinvol, actief
en menswaardig leven kunnen leiden. Opleven door zingeven!
De Mensch wil bijdragen aan een omgeving, thuis en in de zorg, die daar de juiste voorwaarden voor schept.

De eerstvolgende basisopleiding start voorjaar 2020 in de regio Arnhem.
Op de contactpagina vindt u informatie en bestel-link voor het Levensloopboek:
Mijn leven, zoals ik mij dat herinner.