Basisopleiding

Inleiding

Bijna elke zorginstelling doet op de één of andere manier “iets” aan CRKBO gecertificeerdbelevingsgerichte zorg. En daarmee is ook meteen het grootste probleem duidelijk: het ontbreken van een bewezen methodiek. Een methode die eenvoudig is uit te leggen, die kwaliteit waarborgt en die vooral leuk is om te doen. Leuk voor cliënt én medewerker omdat ze beiden merken dat ze er beter van worden. Die weer ruimte geeft voor professionaliteit en persoonlijke betrokkenheid.

 

 

Wat leert u in deze opleiding?

In de basisopleiding psychobiografische zorg leert u wat mensen in hun dementie beweegt, emotioneel en fysiek. U leert om per individu een heldere analyse te maken van hun behoeften en daarop hun activiteiten, de zorg en de omgeving aan te passen. Die behoeften zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op hun verleden, waarin hun persoonlijkheid is ontwikkeld. Vandaar dat we veel belang hechten aan het in kaart brengen van dat persoonlijke en emotionele verleden: de psycho-biografie. U leert de niveaus waarop zij communiceren en de emotionele behoefte die daarbij hoort. Met deze kennis kunt u op een veel directer en persoonlijker manier met uw cliënt communiceren omdat u elkaar nu kunt begrijpen. Böhm-zorg is gericht op zelfredzaamheid: “zorg met de handen op de rug.”

Vanuit deze basis kunt u onbegrepen gedrag helpen voorkomen. Als onbegrepen gedrag zich dan toch eens voordoet bent u na deze opleiding veel beter in staat om dit gedrag te verklaren en op zoek te gaan naar de oorzaak en een methodische behandeling. Niet door medicijnen te geven of iemands vrijheid te beperken, maar door de oorzaak weg te nemen waarna het gedrag zich meestal weer normaliseert. Die oorzaak neemt u weg door de juiste prikkels aan te bieden die mensen tot een activiteit aanzet die hun persoonlijke behoefte helpt vervullen. Zo’n activiteit noemen we een impuls, omdat de activiteit niet het doel is, maar slechts een middel om tot het gevoel te komen dat vandaag een zinvolle dag was, die voldoening gaf.

U leert hoe de methode Böhm zich verhoudt tot toegepaste modellen zoals “belevingsgerichte zorg”, “dementia care mapping”, “het maeutisch model”, “nieuwe hersenkunde” of andere modellen. Overigens kunt u veel van deze andere modellen blijven toepassen na deze opleiding. U zult merken dat u beter in staat bent om te bepalen wélke interventie of activiteit passend is om uw cliënt te ondersteunen in zijn persoonlijke behoefte.

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. 1. Fundamenten van de psychobiografische zorg
 2. 2. Collectieve geschiedenis (het dagelijks leven en de tijdgeest)
 3. 3. Procescirkel volgens Böhm en probleeminventarisatie
 4. 4. Interpretatie van de eenvoudige gevoelsbiografieën
 5. 5. Het normaliteitsbeginsel in het zorgplan
 6. 6. Vaardigheid en vaardigheidstest.

 

Niveau, voor wie is deze opleiding bedoeld?

De opleiding vraagt een MBO aanvangsniveau, door scholing, werk of ervaring. Na de opleiding kunt u de inzichten die u heeft geleerd op uw eigen niveau toepassen. Verzorgenden niveau 1 en 2, helpenden en AB-ers zullen de kennis vooral inzetten om de dagelijkse zorg te verbeteren en de zorgdoelen te begrijpen en activiteiten gerichter te kunnen ondersteunen en rapporteren.

Verzorgenden niveau 3, EVV-ers en verpleegkundigen zullen de kennis en vaardigheden methodisch inzetten om intakes te doen, zorgplannen te maken en te evalueren.

Voor vrijwilligers en mantelzorgers zijn ook verkorte cursussen en instructies beschikbaar.

Opleidingsduur en studiebelasting

De basisopleiding duurt ongeveer een half jaar en wordt gepland in overleg. Er zijn grofweg twee varianten: losse dagdelen van 4 uur of blokken van drie of vier dagdelen (in overleg kunnen avonden en of weekend worden gebruikt).

Studiebelasting: minimaal 80 klassikale uren en 40 praktijkuren. Daarnaast werkt u een persoonlijke casus uit en krijgt u enkele uren begeleiding op locatie. Een gemiddelde studiebelasting van ongeveer 6 uur per week.

Studiemateriaal en kosten

De leermiddelen zijn bij het cursusgeld inbegrepen en bestaan uit een map met presentaties uit de lessen, waarbij u aantekeningen kunt maken, papier en pen. Tevens vindt u in de map enkele inhoudelijke artikelen en verwijzingen naar informatiebronnen en een begrippenlijst alsmede een beschrijving van het examen en het studierooster. U hoeft zelf geen andere boeken aan te schaffen. 

U dient zelf te zorgen voor een cliënt voor uw praktijkopdracht. Uw docent kan de geschiktheid van deze praktijkcasus met u bespreken. Deze opdracht is onderdeel van uw examen.

U heeft een emailadres nodig omdat de docent via email met u zal communiceren over de opleiding en uw persoonlijke opdracht.

De basisopleiding kost in 2019  € 1.390,- p.p. bij open inschrijving. De cursus gaat alleen van start bij voldoende inschrijvingen.

Het is ook mogelijk om een in-company opleiding te laten verzorgen. Voor een klas met maximaal 24 cursisten betaalt u € 21.500,- plus reiskosten voor de docent. U zorgt zelf voor een cursuslocatie.

Een in-company opleiding tot 24 personen in onze cursuslocatie te Drunen kost € 23.600,- inclusief koffie en thee voor de cursisten.

Bij al deze prijzen is een deelnemerscertificaat van ENPP Böhm en 80 punten accreditatie bij V&VN inbegrepen. Deze cursus is vrij van BTW.

Neem gerust contact met ons op voor overleg en prijzen aangepast aan uw specifieke wensen.

Examen en kwalificatie

De cursist toont in een schriftelijke en mondelinge toets aan te voldoen aan de minimale eisen:

 • De basisbegrippen uit de methode te kunnen toelichten/verklaren.
 • Enkele open vragen over het methodisch werken volgens Böhm te kunnen beantwoorden.
 • Enkele open vragen over de zorgtheorie in de dagelijkse praktijk te kunnen beantwoorden.
 • Een voldoende voor het individuele werkstuk (uw praktijkcasus) te halen.

Bij het behalen van het examen ontvangt de cursist een certificaat met de kwalificatie “praktijkbehandelaar” naar aanleiding van het goed afronden van de “Basisopleiding van het psychobiografische zorgmodel volgens Prof. Erwin Böhm”. Dit certificaat is gewaarmerkt door het Duitse kwaliteitsinstituut ENPP-Böhm GmbH.

Het is mogelijk voor deze opleiding een V&VN accreditatie van 80 studiepunten te ontvangen bij voldoende aanwezigheid.

Als ook de afdeling als geheel gecertificeerd wil worden (hetgeen toegang geeft tot alle ontwikkelingen in de methodiek en zelfs samenwerking op internationaal niveau), dan zal tenminste 50% van de medewerkers van de afdeling een certificaat moeten halen, de methode en documentatie op de afdeling gebruikt worden en de inrichting moeten voldoen aan de beginselen van normaliteit. De Mensch helpt u graag om dit aantrekkelijke keurmerk te behalen.

↑ Terug naar de top

Instructiecursus

Inleiding

Bijna elke zorginstelling doet op de één of andere manier “iets” aan belevingsgerichte zorg. En daarmee is ook meteen het grootste probleem duidelijk: het ontbreken van een bewezen methodiek. Een methode die eenvoudig is uit te leggen, die kwaliteit waarborgt en die vooral leuk is om te doen. Leuk voor cliënt én medewerker omdat ze beiden merken dat ze er beter van worden. Die weer ruimte geeft voor professionaliteit en persoonlijke betrokkenheid. Deze instructiecursus biedt u praktische handvaten en een opstapje naar de basisopleiding.

Wat leert u in deze opleiding?

In de instructiecursus psychobiografische zorg maakt u kennis met wat mensen in hun dementie beweegt. U leert om per individu activiteiten, zorg en leefomgeving af te stemmen op hun persoonlijke behoeften. Die behoeften zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op hun verleden, waarin hun persoonlijkheid is ontwikkeld.

U bent in staat om de methodiek te begrijpen en mee te helpen om persoonlijke analyses te maken. Die analyses zijn nodig om de individuele woon-zorgtrajecten van cliënten goed te kunnen uitzetten en om cliënten persoonlijk te kunnen begeleiden, zodat de stabiliteit gewaarborgd blijft.

U bent in staat opvallend gedrag beter te herkennen en uit te leggen aan de Böhm gecertificeerde kracht, die vervolgens in overleg met u het zorgplan kan bijstellen. U begrijpt het nut van de specifieke activiteiten en impulsen uit het zorgplan en bent in staat deze in de praktijk beter te ondersteunen. Böhm-zorg is gericht op zelfredzaamheid: “zorg met de handen op de rug.”

U kunt onbegrepen gedrag helpen voorkomen. Doordat u begrijpt hoe een cliënt zijn omgeving beleeft en welke beleving de cliënt nodig heeft om een zinvolle dag te ervaren.

Als er onbegrepen gedrag zich dan toch eens voordoet bent u na deze opleiding veel beter in staat om een methodische behandeling te ondersteunen. De praktijkbegeleider kan u helpen de juiste activiteiten en prikkels te bedenken, die u vervolgens in de dagelijkse zorg kunt aanbieden.

U leert hoe de methode Böhm als geen ander invulling geeft aan “belevingsgerichte zorg”. Overigens kunt u veel van uw huidige kennis blijven toepassen na deze opleiding. U zult merken dat u beter in staat bent om te bepalen wélke benadering passend is om uw cliënt te ondersteunen in zijn persoonlijke behoefte.

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen (kan aangepast worden aan specifieke behoefte):

 1. 1. Introductie van de psychobiografische zorgmethode
  1. a. Psychologische benadering van ouderenzorg en dementie
  2. b. Methodisch werken
  3. c. Wat is dementie (niet)
  4. d. Aanpassing aan de leefwereld van de cliënt
  5. e. Zingeving en gevoel vanuit de cliënt
  6. f. Valkuilen in de ouderenzorg: de zorgverlener, het systeem
  7. g. Opvallend gedrag verklaren vanuit de normaliteit van de cliënt
  8. h. Het thuisgevoel en praktische invulling daarvan
  9. i. Zelfredzaamheid vanuit de psychologie stimuleren
 2. 2. Kennismaking procescirkel volgens Böhm en probleeminventarisatie:
  1. a. Introductie methodisch werken
  2. b. Werken met eenvoudige gevoelsbiografieën: interpretatie en impuls
  3. c. Het nut van interactieschema en de gevoelsparameter
  4. d. Zorgplan vanuit Böhms perspectief

Niveau, voor wie is deze opleiding bedoeld?

De opleiding vraagt een MBO aanvangsniveau, door scholing, werk of ervaring. Na de opleiding kunt u de inzichten die u heeft geleerd in uw eigen werkzaamheden toepassen. U zult uw kennis vooral inzetten om de dagelijkse zorg te verbeteren en de zorgdoelen te begrijpen en activiteiten gerichter te kunnen ondersteunen en rapporteren.

Opleidingsduur en studiebelasting

De instructiecursus neemt 3 sessies van elk 3 uren in beslag.
Per instructiecursus kunnen maximaal 24 deelnemers aanschuiven.
Studiebelasting: 9 klassikale uren.

Studiemateriaal en kosten

De presentatie van de cursus wordt u ter beschikking gesteld om e.e.a. nog eens terug te kijken. Het is alleen mogelijk om een in-company instructiecursus te laten verzorgen. Kosten zijn € 1.355,- per groep van maximaal 24 kandidaten. Deze cursus is vrij van BTW.

Examen en kwalificatie

De instructiecursus kent geen examen.

Het is mogelijk voor deze opleiding een V&VN accreditatie van 9 studiepunten te ontvangen bij voldoende aanwezigheid. De prijs voor deze cursus bedraagt dan € 1.605,-.per groep van maximaal 24 kandidaten.

↑ Terug naar de top

Lezingen en workshops

De docenten en adviseurs van De Mensch verzorgen op verzoek lezingen en workshops over het zorgen voor mensen met dementie. Dat doen we in principe vanuit onze psychobiografische zorgmethode. We kunnen een specifiek onderwerp bespreken of een algemene inleiding over onze methode verzorgen. We passen het niveau van de lezing of workshop aan op het publiek, dus of u nu leek bent of professional: wij garanderen een boeiend programma.

Onderwerpen voor professionals, mantelzorgers en geïnteresseerden:

 • Omgaan met beginnende dementie
 • Zelfredzaam blijven van mensen met dementie
 • Reactivering van mensen met dementie
 • Dementie en het thuisgevoel
 • Onbegrepen gedrag bij dementie
 • Valkuilen voor verzorgers
 • Omgaan met agressie bij dementie
 • Methodisch werken met dementie
 • Dementievriendelijke inrichting van huis of afdeling
 • Dementie in mijn club: tips voor verenigingen met oudere leden
 • Dementie in mijn winkel: tips voor winkeliers met oudere klanten
 • Dementie achter de voordeur: tips voor woningverhuurders

De prijs is afhankelijk van de duur van de lezing, voorbereiding en reiskosten.

Voorbeeld: bijeenkomst van 1,5 tot 3 uur kost € 450,- ex. reiskosten. Tot 1,5 uur betaalt u € 250,- ex. reiskosten. Beide inclusief 1 uur voorbereiding.

Neem vrijblijvend contact op om uw vraag te bespreken.

↑ Terug naar de top

Adviestraject individueel

Adviseurs en praktijkbegeleiders van De Mensch helpen u graag verder met uw individuele casus. Of u nu thuis woont en voor uw familie advies zoekt, of dat u externe expertise voor uw cliënt of bewoner zoekt.

Onze experts zijn allemaal geschoold en gecertificeerd onder toezicht van ENPP-Böhm en volgen jaarlijks hun bijscholing. We hebben praktijkbehandelaars voor individuele begeleiding en praktijkadviseurs voor het bijstaan van professionals in geval van onbegrepen gedrag, agressie, apathie, sterke onrust, omkering dag/nacht ritme, enzovoorts.

Trajecten kunnen verschillen van een enkel adviesgesprek tot een begeleidingstraject voor een cliënt. We maken vooraf heldere afspraken over de verwachtte tijdsduur en de kosten. Uurtarieven variëren van 75 tot 115 euro per uur, ex. btw, afhankelijk van de benodigde expertise en tijdsduur. Neem vrijblijvend contact op om uw vraag te bespreken. Wij kunnen direct expertise inzetten.

↑ Terug naar de top

Consultancy PG Zorg

Naast het opleiden van professionals en informele verzorgers, is De Mensch uw inhoudelijke partner bij het implementeren van belevingsgerichte zorg. Wij werken vanuit de psychobiografische methode volgens prof. Erwin Böhm. Onze experts zijn allemaal geschoold en gecertificeerd als praktijkadviseur, onder toezicht van ENPP-Böhm en volgen jaarlijks hun bijscholing.

De Mensch heeft ervaring in het begeleiden van organisaties en teams in dagverzorging, thuiszorg en verpleeghuiszorg.

Behalve de opleidingen en instructiecursussen bieden we begeleiding bij onder meer:

 • Methodisch werken met dementie
 • Dementievriendelijke inrichting van huis of afdeling
 • Bejegening vanuit de beleving van de cliënt of bewoner
 • Zelfredzaam blijven van mensen met dementie
 • Reactivering van mensen met dementie
 • Dementie en het thuisgevoel
 • Onbegrepen gedrag bij dementie
 • Valkuilen voor verzorgers
 • Omgaan met agressie bij dementie

Trajecten kunnen verschillen van een enkel adviesgesprek tot een consultancy traject. We maken vooraf heldere afspraken over de verwachtte tijdsduur en de kosten. Uurtarieven variëren van 75 tot 115 euro per uur, ex. btw, afhankelijk van de benodigde expertise en tijdsduur. Neem vrijblijvend contact op om uw vraag te bespreken. Wij kunnen direct expertise inzetten.

↑ Terug naar de top

Certificering

Zodra de meerderheid van de medewerkers in een organisatie (of een afdeling van een organisatie) de basisopleiding hebben gevolgd, kan de organisatie of de afdeling zelf ook in aanmerking komen voor certificering. Daarmee garandeert u aan cliënt en zorgnetwerk dat uw organisatie geheel volgens de meetbare en controleerbare methodiek van Böhm werkt en de cliënt door alle medewerkers op exact dezelfde overeengekomen wijze wordt benaderd.

Indien uw organisatie ook cliënten aan huis ontvangt, dan moet de organisatie voldoende zijn toegerust om een thuisgevoel of normaliteit uit te kunnen stralen. En in elk geval moet uw organisatie de overzichtelijke Böhm verslaglegging en zorgplanning voeren, die goed is uit te leggen aan een zorgnetwerk. Deze administratie kan doorgaans uitstekend worden geïntegreerd in uw eigen administratie.

Het certificeren gaat aan de hand van een audit onder toezicht van het Duitse ENPP-Böhm kwaliteitsinstituut. De Mensch helpt u graag met de voorbereiding van de audit.

Neem vrijblijvend contact op om uw vraag te bespreken. Wij kunnen direct expertise inzetten.

↑ Terug naar de top

Opleidingskalender

Basisopleiding 2019

Op 19 maart 2019 is een nieuwe basisopleiding open inschrijving in Drunen gestart. Examen in januari 2020.

We starten deze cursus dit voorjaar ook nog op enkele plaatsen als in-company. 

Een nieuwe basisopleiding open inschrijving wordt gestart zodra we voldoende nieuwe aanmeldingen hebben. U kunt uw belangstelling opgeven via mail of telefoon, onze contactgegevens vindt u via onderstaande link..
Neem vrijblijvend contact op om uw opleidingsvraag te bespreken.

↑ Terug naar de top